Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Helse og velferd

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Prosjektene ble satt i gang med støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) på bakgrunn av regjeringens tidstyvinitiativ. Satsingsområdet kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og har som mål å sette brukernes behov i sentrum for å skape en enklere hverdag for folk flest og mindre byråkrati.

Erfaringer fra de tre prosjektene viser at designmetodikken som er brukt, er godt egnet til å identifisere og fjerne tidstyver i offentlig sektor og gi bedre kvalitet i tjenestene. Ved å la brukerens stemme være toneangivende for tjenesteutviklingen har prosjektene resultert i solide konsepter som nå iverksettes i de tre helseforetakene.

Les pressemelding fra KMD