Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Framtanker 2017

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Filmen viser Alan AtKissons del av foredraget «How do you do?» på konferansen Framtanker – bærekraft på rundtur, i Kulturkirken Jakob (Oslo), tirsdag 28. november 2017.

Hvis du vil se fremover og forstå neste skritt mot en mer bærekraftig strategi, må du først se bakover: Hvor langt har vi kommet? Og hva i all verden er vår ønskede destinasjon? Om vi kan se oss selv der allerede, hvordan ser denne reisen ut?

Alan AtKisson er CEO i AtKisson Group og co-founder av 17goals.org. Han er en viktig del av Framtanker. Siden starten har han inspirert oss med sitt engasjement knyttet til FNs bærekraftsmål, «planetary boundaries», bærekraft og transformativ endring.

Alan har vært rådgiver for både FN, selskaper, regjeringer, byer og frivillige organisasjoner i over 40 land i snart 30 år. I 2013 ble han innlemmet i Sustainability Hall of Fame for sitt bidrag gjennom innflytelsesrike initiativer, bøker, planleggingsverktøy og opplæringsprosesser. Alan er også medlem av the Club of Rome.

Sammen med DOGA står han bak Design and Architecture for the SDG’s, et direkte resultat av Framtanker.

Filmen viser Kristin Støren Wigums del av foredraget «How do you do?» på konferansen Framtanker – bærekraft på rundtur, i Kulturkirken Jakob (Oslo), tirsdag 28. november 2017.

Wigum leder Gaia Trondheim og er del av Gaia Arkitekter. Som industridesigner (PhD) i dette nettverket, arbeider hun med systemorientert design. Det inkluderer både produkter og tjenester tuftet på bærekraftsprinsipper og sterk brukermedvirkning. Prosjektene spenner vidt, fra nye materialkretsløp via moderne bokollektiv og til livsglede på sykehjem som sertifiseringsordning.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Jannicke Hølen
  Seniorrådgiver design
  +47 905 62 909
  jh@doga.no
 • Knut Bang
  Seniorrådgiver design
  (+47) 958 80 544
  kb@doga.no