Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Byen som innovasjonsplattform

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Dette er noen av spørsmålene prosjektet Byen som innovasjonsplattform skal forsøke å finne svar på. 

Verdens befolkning urbaniseres, og også de norske byene og storbyregionene vil vokse. Byene må tilby jobb, bolig og livskvalitet til alle menneskene som kommer. Samtidig er byene ofte knutepunkter for entreprenørskap og innovative aktiviteter. Innenfor byutvikling sier vi at byene i stadig større grad har en rolle som plattformer for innovasjon og som steder hvor det skapes både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier.

Sammenhengen mellom innovasjon og byutvikling

Det er imidlertid behov for mer kunnskap på feltet, og i dette prosjektet skal DOGA finne ut mer om sammenhengen mellom innovasjon og byutvikling. 

Prosjektet skal utforske tre trender innenfor innovasjon og byutvikling: 

  • Entreprenørskap
  • Samskaping
  • Smart infrastruktur

Hvorfor entreprenørskap?

Entreprenører blir i ulike sammenhenger trukket frem som en viktig del av løsningen på behovet for omstilling og nytt næringsliv. For å fremme vekstgrunnlaget til entreprenører i byene kan et sted gjøre seg attraktivt ved å tilrettelegge for god infrastruktur, levende byrom og et yrende uteliv. Dette er velkjent problematikk for de fleste store byer i Norge.

Men entreprenører er ikke bare interessant for å fremme næringsutviklingen i en by, de kan også være interessante drivere og utviklere av et sted. Hvilken rolle spiller co-workingspace for et sted sin utvikling og identitet? Gir entreprenørmiljøer grobunn for nye arbeidsplasser eller er de bare døgnfluer? Og kan entreprenører i større grad utvikle tjenester og produkter som skaper bedre byer å bo i dersom de får tilgang til mer informasjon om byers behov? Hvordan kan byene åpne opp for nye markeder til nye aktører?

Hvorfor samskaping?

En stor utfordring for mange byer er ikke bare å ha smarte løsninger, men å styrke samhandlingen mellom de ulike driverne for innovasjon. Innovasjon Norge sier at «samarbeid er vår nye konkurransekraft.» Med det mener de nok at vi ikke er effektive eller kommer frem til de beste løsningene om vi ikke klarer å fine gode måter å samhandle på. Men også fordi man ser at innovasjon i størst grad skjer i samspill mellom ulike aktører fra ulike bransjer.

Hvordan kan vi styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene innenfor byutvikling?

Det ligger et stort til dels uforløst potensial i en mer utbredt samhandling mellom private virksomheter, offentlige myndigheter, akademia, start-ups og innbyggerne. 

Hvorfor smart infrastruktur?

I grove trekk handler smarte byer om å effektivisere og digitalisere ulike tjenester, behov og aspekt av byen. Smarte samfunn skal ha stor effekt på bedre miljø, økt effektivisering og reduserte kostnader. Dette er en viktig måte en by kan skape økt innovasjon hos privat næringsliv, men også internt i kommunen. I Norge finnes det foreløpig ikke mange byer som kan kalle seg smarte.Vi har en lang vei å gå før offentlige myndigheter har effektivisert og digitalisert store deler av tjenestene sine og private virksomheter har utnyttet det potensialet som ligger i smarte byløsninger. 

Prosjektet Byen som innovasjonsplattform lanseres på DOGA mandag 13. mars. 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: