Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Første innspillsmøte arkitekturpolitikk

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Norge er i omstilling. For å møte samfunnsutfordringene, må vi finne nye måter å bo, leve, reise, jobbe og skape verdier på. Omstillingen skal ivareta sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft samtidig. Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til dette? Og hva må endres på statlig politisk nivå for å tilrettelegge for at det kan skje?

Det var de store spørmålene på innspillsmøtet.

Basert på hva som kom fram i innspillsmøtet vil DOGA nå videre jobbe med en debattserie på huset og deltagelse under Arendalsuka, hvor vi sammen med bransjen vil jobbe for å få de viktigste sakene innenfor våre fagfelt på den politiske agendaen. Arbeidet også legge grunnlaget for et langsiktig strategisk arbeid opp mot myndigheter etter valget. 

Før innspillsmøtet, ble det avholdt en rekke innledninger. DOGAs direktør for arkitektur, Tor Inge Hjemdal, begynte med å begrunne behovet for en ny norsk arkitekturpolitikk og bakgrunnen for DOGAs arbeid. Guro Voss Gabrielsen, seniorrådgiver KMD, fulgte opp med å presentere den nye stortingsmeldingen «Bærekraftige byar og sterke distrikt». Videre fikk vi tre innledninger fra Beata Sirowy (NMBU), Øystein Berge (COWI), og Asbjørn Torvanger (Cicero), som gav oss ulike perspektiver på hvordan arkitektur og byutvikling kan bidra til en bærekraftig omstilling av Norge, fra et hhv. sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv. 

Fikk du ikke med deg innspillsmøtet? Send oss gjerne dine innspill på arkitekturpolitikk@doga.no.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Siri Holmboe Høibo
  Leder for satsingsområde By- og stedsutvikling
  (+47) 934 81 537
  shh@doga.no
 • Tor Inge Hjemdal
  Administrerende direktør
  (+47) 971 83 747
  tih@doga.no