Nyheter

Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til en bærekraftig omstilling?

Tor Inge Hjemdal (DOGA) innleder innspillsmøtet

Asbjørn Torvanger, Cicero: Byutvikling fra et miljømessig perspektiv

Beata Sirowy, NMBU: Byutvikling fra et sosialt perspektiv

Guro Voss Gabrielsen presenterer ny stortingsmelding «Bærekraftige byar og sterke distrikt»

Øystein Berge, COWI: Byutvikling fra et økonomisk perspektiv