​Slik vil vi skape nye industrieventyr i Norge

  • Sted Norsk design- og arkitektursenter DOGA, Hausmanns gate 16, 0182 OSLO
  • Dato
  • Klokkeslett -
  • Pris Gratis
  • Påmelding Meld deg på
  • Del/kalender Kalender
Smi

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) inviterer til frokostmøte med lansering av temanotat på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), fredag 9. desember kl. 09.00.


Den norske ferdigvareindustrien omsetter for 115 milliarder kroner og sysselsetter allerede 60 000 personer. Eksporten øker hvert år, norske designprodukter lovprises i utlandet, vi har god tilgang på bærekraftige råvarer, og kronekursen har sammen med økt automatisering gitt bedre forutsetninger for å konkurrere globalt. Potensialet for mange nye arbeidsplasser i denne bransjen er stor, men det blir enklere og skjer raskere hvis vi satser sammen!

I samarbeid med DOGA legger SMI frem sitt første temanotat, med konkrete forslag til nye og effektive virkemidler som kan bidra til å øke norsk eksport vesentlig. Vi adresserer noen utfordringer, men flest store muligheter, fordi vi er trygge på at bransjen kan være et viktig støttespiller i omstillingen av Norge. Det gjelder imidlertid å svi mens jernet er varmt – og det er det nå.


Program

08.30 Frokost og kaffe
09.00 Velkommen, v/ DOGAs administrerende direktør Trude Gomnæs Ugelstad
Presentasjon av temanotatet «Designdrevet ferdigvareindustri – en vekstnæring for Norge», v/ Jan Christian Vestre, leder i SMI og administrerende direktør i bymøbelprodusenten Vestre
09.30 Korte innlegg v/ Olav Holst-Dyrnes, konsernsjef i det norske industrieventyret Ekornes, og Sara Polmar, designer tilknyttet kollektivet Klubben
09.40 Spørsmål og innspill
10.00 Tilbake til arbeidet

Praktisk info

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Temanotatet er spesielt relevant for politikere, myndigheter, virkemiddelapparat, organisasjoner, media og andre interesserte. Vi ber om at du melder deg på i forkant.

Om SMI

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) ble etablert i 2016 og er et nettverk der designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign hjemme og globalt. SMI har som målsetting å skape flere vekstkraftige produsenter i Norge, øke den totale verdiskapingen og bidra til å sette merkevaren Norge på kartet gjennom eksport av bærekraftige designprodukter.