Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) er et kompetanse- og formidlingssenter for design, arkitektur og byutvikling. Senteret formidler egen og andres kunnskap og bygger på den måten kompetanse om design og arkitektur i næringsliv og offentlig sektor. DOGA skal bidra til å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig, fornye offentlig sektor og skape et mer bærekraftig samfunn.

Aktuelt

100 Percent Magnor Glasslamper

Store muligheter for norsk design og arkitektur

Bedre kommunikasjon og merkevarebygging kan forløse et stort potensial for norske kreative næringer internasjonalt. DOGA er allerede godt i gang med arbeidet.

Ordfører Og Jentene

Medvirkning må bli rutine!

​Barn i by-prosjektet som handlet om å implementere Barnetråkk i eksisterende rutiner og arbeidsmåter er nå avsluttet. Prosjektet viser at medvirkning er krevende å gjennomføre i praksis. Kommunene må derfor sette av mer tid og ressurser til dette.

Stockholm Interioer Lars Petter Pettersen 1

Eksklusiv norsk utstilling i Stockholm

Under Stockholm Furniture & Light Fair i februar er et utvalg av norske designere, produsenter og kunsthåndverkere invitert til å stille ut sine arbeider ved den norske ambassaden.

Thumbnail Film

Oslo-manifestet

For oss på DOGA er det designere og arkitekter som former fremtiden. Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål har 17 Goals og DOGA laget et Oslo-manifest for designere og arkitekter som ønsker å ta bærekraft på alvor.

Dip Maritime Cleantech

Her er årets DIP-prosjekter

I 2016 bevilget DOGA 7,5 millioner kroner til 16 norske innovasjonsprosjekter. Neste sjanse til å søke om midler er 1. mars 2017. Følg med på våre nettsider.

Grow1

Studer designledelse i Oslo: Nytt kurs starter 7. juni 2017

Øk din verdi ved å jobbe mer profesjonelt med design. 7. juni starter vi opp nytt kurs i designledelse i Oslo. ​

Snarveier